VšĮ Jonavos ligoninė

Gerbiami Jonavos ligoninės pacientai,

Nuo 2020 m. birželio 1 d. VšĮ Jonavos ligoninėje atnaujinamas planinių ambulatorinių reabilitacijos (gydytojų specialistų konsultacijų, fizioterapinių procedūrų, kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, hidroterapijos, masažo) paslaugų teikimas, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-04-29 d. sprendimu Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapiško atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“.

Nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Gerbiami Jonavos ligoninės pacientai, 

Nuo 2020 m. gegužės 12 d. VšĮ Jonavos ligoninėje atnaujinamas planinių stacionarinių ir ambulatorinių (gydytojų specialistų konsultacijų, nėštumo patologijos dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir ambulatorinės chirurgijos) paslaugų teikimas. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-04-29 d. sprendimais „Dėl planinių ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ (V-1018 ir V-1019) atnaujiname ne daugiau nei 50 proc. teiktų paslaugų. 

 • VšĮ Jonavos ligoninės konsultacinėje poliklinikoje prioritetas teikiamas nuotoliniam paslaugų teikimo būdui, tuo tikslu pakeistas registracijos pas gydytojus specialistus principas – pacientas konsultacijai registruotis gali pats arba kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs situaciją, nuotoliniu būdu konsultuosis su gydytoju specialistu ir TIK gydytojas specialistas priims sprendimą dėl tiesioginės kontaktinės konsultacijos būtinumo.
 • Tiesioginio kontakto su pacientu ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama tik tuomet, kai dėl specifikos paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.
 • Gydytojo specialisto (neurologo, urologo, ginekologo, echoskopuotojo, endokrinologo ir kitų) tiesioginio kontakto konsultacijoms pacientas registruojamas tik po nuotolinės šeimos gydytojo ir gydytojo specialisto konsultacijos. 
 • Reabilitacijos paslaugos poliklinikoje laikinai neteikiamos. 
 • Planinė stacionarinė pagalba pacientams (ir pacientą lydinčiam asmeniui) teikiama per Konsultacinę polikliniką ar Šeimos gydytojo siuntimu. Stacionarizuojamas pacientas,ne daugiau kaip 48 valandos iki stacionarizavimo, turi turėti COVID-19 tepinėlio tyrimo atsakymą (priešingu atveju paslauga nebus teikiama).
 • Pacientams tepinėlis dėl COVID-19 iš nosiaryklės paimamas mobiliame punkte (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-30 sprendime Nr. V-1053 numatytą tvarką – užregistravus šeimos gydytojui ir vėliau kreipiantis trumpuoju tel. 1808, vykstant į nurodytą mobilų punktą) arba VšĮ Jonavos ligoninė Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje (toliau – PSPS).
 • Atliekant tepinėlio COVID-19 paėmimą PSPS, gydantis gydytojas Jus užregistruos tyrimo atlikimui, nurodydamas tikslią atvykimo datą ir laiką. Neatvykus minėtam tyrimui nurodytu laiku, stacionarizavimas nebus atliekamas

KAIP VISKAS VYKS JONAVOS LIGONINĖJE? 

 • Pacientas atvykęs į LIGONINĘ privalo dėvėti asmeninę veido kaukę.
 • Laukdami patekimo į konsultacinę polikliniką, pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 1 m atstumo, šiam reikalavimui įgyvendinti vadovaukitės ženklinimu prie įėjimų.
 • Į polikliniką pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Prie durų, kurios rakinamos, budės ligoninės darbuotojas, kuris pamatuos Jūsų temperatūrą, turės surinkti informaciją apie Jus, ir paprašys užpildyti trumpą klausimyną, kurį Jūs privalėsite pasirašyti.
 • Patekus į ligoninę, privaloma dezinfekuotis rankas, užsidėti vienkartinius antbačius ir vienkartinę medicininę kaukę, kuriuos Jums paduos prie durų budintis darbuotojas.
 • Patekęs į konsultacinę polikliniką pacientas bus palydėtas prie gydytojo kabineto ir ten turės laukti, kol gydytojas jį priims – be personalo žinios negalima vaikščioti po kitas poliklinikos patalpas, išskyrus tualetą.
 • Poliklinikoje pacientai, laukdami pas skirtingus specialistus, gali sėdėti prie kabinetų, išlaikydami 1 metro atstumą vienas nuo kito (tam jau yra taip sustatytos kėdės, prašome jų nenešioti).
 • Pacientams paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku, apie tai pacientą informuoja registratorius ar jį vizitui registruojantis šeimos gydytojas.
 • Pavėlavus atvykti, pacientas į polikliniką neįleidžiamas.
 • Pacientų planinis stacionarizavimas, turint COVID-19 tyrimo atsakymą (ne daugiau nei prieš 48 val.), vykdomas įprastine tvarka.
 • Išeinant iš įstaigos, prašome nusiimti duotus veido kaukę ir bachilus, išmetant juos į tam skirtas pažymėtas talpas prie išėjimo durų.

 Labai tikimės sklandaus Jūsų ir mūsų sutarimo bei supratimo šiuo sudėtingu mums visiems periodu.

Nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Mieli Jonaviečiai, Jonavos ligoninės pacientai, 

Informuojame, kad nuo 2020 m. gegužės 11 d. VšĮ Jonavos ligoninė planinių stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų teikimo neatnaujina. Artimiausia data, kada tą planuojame padaryti - tai antradienis, gegužės 12 diena.

Prašome sekti informaciją VšĮ Jonavos ligoninės internetiniame puslapyje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Labai tikimės sklandaus Jūsų ir mūsų sutarimo bei supratimo šiuo sudėtingu mums visiems periodu. Nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Mieli Jonaviečiai, Jonavos ligoninės pacientai,

Pasirodžius viešai informacijai apie medicinos įstaigų darbo atnaujinimą norime aiškiau Jus supažindinti ir informuoti, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 d. nutarimu Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” (galiojančia aktualia redakcija), bei LR SAM – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-29 sprendimais Nr. V-1018 ir V-1019 “Dėl planinių stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų” stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas galime pradėti teikti tik parengę Planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo planą, kurį dar turime raštiškai suderinti su infekcijų kontrolės specialistu, su paslaugas dėl COVID-19 ligos organizuojančia gydymo įstaiga (mūsų konkrečiu atveju LSMUL Kauno klinikomis), patvirtinus įstaigos vadovo parašu nusiųsti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, bei raštiškai supažindinti visus įstaigos darbuotojus. Tad kaip matote, darbų pasiruošimui Jus priimti turime tikrai daug, todėl norime Jūsų paprašyti supratimo ir kantrybės.

Intensyviai ruošiamės Jūsų priėmimui, kurį planuojame atnaujinti nuo 2020 m. gegužės 11 d. Informaciją apie patikslintą datą, pacientų srautus, jų valdymą ir parengtas ligoninės tvarkas pateiksime viešai Jūsų žiniai.

Labai tikimės sklandaus Jūsų ir mūsų sutarimo bei supratimo šiuo sudėtingu mums visiems periodu. Nuoširdžiai dėkojame.

Pagarbiai,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Gerb. gimdyvės, 

Informuojame, kad jeigu Jums yra nustatytas ar įtariamas COVID-19 (KORONAVIRUSO) atvejis (nustatė šeimos nariui (-iams), kontaktavote su giminaičiu, bendradarbiu ar kitu pažįstamu asmeniu, kuriam galėjo būti ar yra nustatytas COVID-19), kviesdamos greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) ekipažą telefonu, privalote apie tai informuoti operatorių bei atvykstantį personalą ir Jūs būsite transportuojamos į įstaigas, kuriose priimami pacientai su COVID-19 (KORONAVIRUSO) infekcija.

Esant skubiosios pagalbos atvejui, gydytojas ir akušeris, dėvėdami asmenines apsaugos priemones (toliau - AAP) apžiūrės Jus ir įvertinę Jūsų būklę priims sprendimą dėl transportavimo. Jei Jums įtariama COVID-19 infekcija ir esate netransportabili, pagalba bus suteikiama ekstrinėje įstaigos gimdykloje. Po gimdymo, naujagimis ir Jūs būsite transportuojami į Kauno klinikinę ligoninę. Jei esate transportabili, apžiūrėjus gydytojui, Jūs būsite pervežama į Kauno klinikinę ligoninę. Klinikinių situacijų atveju, kuomet bus reikalingas akušerinio personalo dalyvavimas - Jus su GMP palydės mūsų įstaigos akušeris dėvintis AAP.

 

                                                                                                                                   Nuoširdžiai dėkojame,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems