VšĮ Jonavos ligoninė

Gerb. gimdyvės, 

Informuojame, kad jeigu Jums yra nustatytas ar įtariamas COVID-19 (KORONAVIRUSO) atvejis (nustatė šeimos nariui (-iams), kontaktavote su giminaičiu, bendradarbiu ar kitu pažįstamu asmeniu, kuriam galėjo būti ar yra nustatytas COVID-19), kviesdamos greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) ekipažą telefonu, privalote apie tai informuoti operatorių bei atvykstantį personalą ir Jūs būsite transportuojamos į įstaigas, kuriose priimami pacientai su COVID-19 (KORONAVIRUSO) infekcija.

Esant skubiosios pagalbos atvejui, gydytojas ir akušeris, dėvėdami asmenines apsaugos priemones (toliau - AAP) apžiūrės Jus ir įvertinę Jūsų būklę priims sprendimą dėl transportavimo. Jei Jums įtariama COVID-19 infekcija ir esate netransportabili, pagalba bus suteikiama ekstrinėje įstaigos gimdykloje. Po gimdymo, naujagimis ir Jūs būsite transportuojami į Kauno klinikinę ligoninę. Jei esate transportabili, apžiūrėjus gydytojui, Jūs būsite pervežama į Kauno klinikinę ligoninę. Klinikinių situacijų atveju, kuomet bus reikalingas akušerinio personalo dalyvavimas - Jus su GMP palydės mūsų įstaigos akušeris dėvintis AAP.

 

                                                                                                                                   Nuoširdžiai dėkojame,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

  • Konsultacinės poliklinikos personalo darbo grafikas nesikeičia. Visi darbuotojai ar budintis gydytojas turi būti savo darbo vietose numatytu laiku.
  • Pacientai, kurie turi atvykti pakartotinai konsultacijai (kuriems buvo paskirti instrumentiniai ar laboratoriniai tyrimai, paskirta atvykti pakartotinai po paskirto gydymo ar operacijos) bus konsultuojami telefonu. Konsultacijas telefonu atliks gydytojai ir slaugytojai darbo ambulatoriniuose padaliniuose metu.
  • Iš anksto pirmam vizitui užsiregistravę pacientai turės kreiptis į savo šeimos ar kitą, siuntimą išrašiusį gydytoją, ir pakartotinai aptarti neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinumą.
  • Esant neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinybei, siunčiantys gydytojai tai telefonu galėtų aptarti su Jonavos ligoninėje budinčiais gydytojais. Gydytojų specialistų kontaktiniai tel. nr.
      Vedėja (8349) 69108 (skambinti iki 11:00)
      Vyr.slaugytoja (8349) 69094 (skambinti iki 15:00)
      Med. registratūra (8349) 69080, (8349) 69081 (skambinti iki 18:00)
      Traumatologinis kab. (8349) 69132
  • Gydytojas, įvertinęs, kad reikalinga neatidėliotina ambulatorinė paslauga, informuoja pacientą, kad jam bus paskirtas konsultacijos laikas, užrašo kontaktinius paciento duomenis ir perduoda juos Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojams.
  • Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojai užregistruoja ir turimais kontaktiniais duomenimis informuoja pacientą apie neatidėliotinos ambulatorinės paslaugos laiką.
  • Esant galimybei ambulatorinių paslaugų teikimas organizuojamas nuotoliniu būdu, tai fiksuojant medicininėje dokumentacijoje: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, pakartotinos konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.
  • Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka nesikeičia. Būtinoji pagalba teikiama Priėmimo - skubiosios pagalbos, Vaikų ligų skyriuose. Gydytojai otorinolaringologai ir oftalmologai būtinąją pagalbą teikia Konsultacinės poliklinikos kabinetuose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir siekiant užkirsti kelią tolesniam naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimui, VšĮ Jonavos ligoninė nuo kovo 16 d. imasi visų nurodytų saugumo priemonių.

Ligoninėje atšaukiamos visos suplanuotos planinės hospitalizacijos ir operacijos, kurių atidėjimas kritiškai nepablogins paciento būklės, atšaukiamos ambulatorinės konsultacijos, tyrimai, reabilitacijos paslaugos. Jonavos ligoninė teiks tik skubią ir neatidėliotiną pagalbą, kurios nesuteikus grėstų pavojus paciento sveikatos būklei ir gyvybei.

Pacientai nebus registruojami konsultacijoms, stacionarinei hospitalizacijai, operacijoms, reabilitacijos procedūroms.

Dėl atšaukiamų planinių operacijų pacientai prašomi susisiekti su skyriumi, kur bus patikslinti jų kontaktai ir aptarta, kaip bus suplanuota operacija ateityje.

Iš anksto pirmam vizitui užsiregistravę pacientai turi kreiptis į savo šeimos ar siuntimą išrašiusį gydytoją ir aptarti neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinumą.

Konsultacinės Poliklinikos kontaktiniai telefonų numeriai, kuriais gali konsultuotis kitų įstaigų gydytojai:

Vedėja (8349) 69108 (skambinti iki 11:00)
Vyr.slaugytoja (8349) 69094 (skambinti iki 15:00)
Med. registratūra (8349) 69080, (8349) 69081 (skambinti iki 18:00)
Traumatologinis kab. (8349) 69132

Laikini ribojimai bus taikomi iki kovo 30 d., o esant reikalui – pratęsti.

Dėkojame jums už supratimą ir kantrybę, kurios šiuo periodu mums visiems labai prireiks. Būkite sveiki.

VšĮ „Jonavos ligoninė" ieško savanorių, galinčių prisidėti prie prevencinių veiksmų koronaviruso plitimui užkirsti. Ligoninei reikalingi pilnametystės sulaukę asmenys, kurie budėtų prie ligoninės įėjimų ir užtikrintų lankytojų kontrolę.

„Šiuo metu nei Jonavos ligoninėje, nei Jonavos rajone nėra asmenų, kuriems būtų teigiamas koronaviruso testas, tačiau turime būti pasiruošę visoms situacijoms, todėl savanorių pagalbos mums reikia jau dabar. Šiuo metu vienas iš svarbiausių uždavinių yra įeigos kontrolė ir epidemiologinės anamnezės bei informacijos iš atvykstančiųjų surinkimas.", - sako ligoninės vadovas Paulius Vasilavičius.

Jo teigimu, savanoriai tikrintų ligoninės lankytojų temperatūrą, užduotų standartinius klausimus: ar nejaučia viruso simptomų, ar nebuvo išvykę į COVID-19 paveiktas šalis ir pan.

Asmenys, kurie galėtų savanoriauti ligoninėje, prašomi užpildyti anketą – ją galima rasti ČIA.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. V-333 ,,Dėl rekomendacijų darbdaviams organizuojant veiklą" ir 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. V-285 ,,Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip Covid-19 plitimo prevencijos", Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo mėn. 5 d. įsakymu Nr. 13B-343 „Dėl gripo epidemijos, kaip COVID – 19 plitimo prevencijos, skelbimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje" bei siekiant stabdyti COVID-19 plitimo grėsmę VšĮ Jonavos ligoninėje skelbiamas karantinas, todėl nuo šiandien, 2020 m. kovo 13 d., yra draudžiamas pacientų lankymas (išliekant galimybei pacientams perduoti higienos, slaugos priemones ir kt.)

Nutraukiamas vidaus ligų ir vaikų ligų dienos stacionaro paslaugų teikimas, naujų pacientų registravimas fizinės medicinos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms gauti, operacijoms planine tvarka atlikti.

Iki atskiro pranešimo neteikiama profilaktinių sveikatos tikrinimų paslauga, ribojami planiniai pakartotini apsilankymai pas gydytojus specialistus.

Paliekama galimybė pacientams į konsultacijų polikliniką patekti tik per kontrolinius įėjimus, atsakant į ligoninės darbuotojų pateikiamus klausimus ir vykdant jų nurodymus.

Informacija apie pacientus ir jų būklę teikiama įprasta tvarka telefonu tik paciento ligos istorijoje nurodytiems asmenims.

Įstaigoje taip pat atšaukiami ir visi suplanuoti bei įprasti įstaigos darbuotojų susirinkimai, pasitarimai ir posėdžiai. Iškilus veiklos klausimams, tarpusavyje ligoninės darbuotojai bendraus tik įstaigos kontaktiniais telefonais ir / ar darbiniais elektroniniais paštais, vengiant žmonių artimo kontakto. Dėkojame visiems už toleranciją ir supratimą. Saugokime savo ir artimųjų sveikatą!

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems