VšĮ Jonavos ligoninė

Ateinant mažyliui į pasaulį, jauniesiems tėveliams atsiranda papildomų rūpesčių, kaip sklandžiai užtikrinti pirmąsias naujagimio dienas ir atsirandančius vaikučio poreikius. Jaunoms šeimoms neretai iškyla naujų sunkumų kaip subalansuoti šeimos biudžetą, kad naujagimiui pirmosios dienos prabėgtų ramiai ir prasmingai. Jonavos savivaldybės meras ir Jonavos rajono savivaldybės taryba, skatindami gimdymus ir palaikydami jaunas šeimas bei atsižvelgdami į demografinę situaciją rajonuose, priėmė sprendimą Nr. 1TS-58 nuo 2022 m. balandžio 21 d.: „jog kiekvienai šeimai, kurios naujagimis gimė VšĮ Jonavos ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje, nepriklausomai nuo to kur yra deklaruota tėvelių gyvenamoji vieta, skirti vienkartinę 129 Eur išmoką.“ Kviečiame jaunas šeimas pasinaudoti skatinimo galimybe bei atvykti susipažinti ir gimdyti Jonavos ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje. Skyriaus personalas maloniai pasiruošęs priimti būsimąsias mamas !!!.

Esant poreikiui pasikonsultuoti su Jonavos ligoninės gydytoju akušeriu ginekologu galima telefonu 8-349-69112.

Gerbiamos slaugytojos, mielos kolegės, – sveikiname profesinės šventės proga, didžiuodamiesi Jūsų kruopščiu ir pasiaukojančiu rūpesčiu pacientais, Jūsų neišsenkama energija, dėmesiu tiems, kurie labiausiai reikia šilumos bei pagalbos ligos metu, nesvarbu ar jis būtų vaikutis ar daug gyvenimę patyręs senolis, Jūsų kantrybe bei meile sergančiam, prašančiam pagalbos, kenčiančiam ar vienišam. Telydi Jus namiškių ir artimųjų šiluma, atjauta, supratimas, būkite reikalingos ir būkite apsuptos dėkingumo tų, kurie niekados nepavargsta Jūsų laukti, kuriems buvote ir liekate nepakeičiamos.

Būkite laimingos, sveikatos, kantrybės ir begalinės ištvermės Jums !!!

Jonavos ligoninės administracija.

Jonavos rajono savivaldybės Meras M. Sinkevičius ir savivaldybės administracija kaip ir kiekvienais metais sveikina Jonavos rajono gydytojus, slaugytojus, slaugytojų padėjėjus bei kitus sveikatos sistemos darbuotojus su artėjančia profesine švente bei organizuoja viešą pasveikinimo renginį Jonavos kultūros centre.

VšĮ Jonavos ligoninės kolektyvas šios gražios iniciatyvos dėka turi galimybę viešai pasveikinti nusipelniusius savo bendradarbius ir pasidžiaugti jų darbine sėkme. Šiais metais kolegos apdovanojimui išrinko šiuos gydytojus, slaugytojus, bei slaugytojo padėjėjus: 

  • Laboratorijos skyriaus vedėją Vidmantę Majauskienę, už laboratorinės medicinos vystymą ir naujų technologijų įdiegimą;
  • Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos laikinai atliekančią vedėjos funkcijas Vandą Vilpišauskaitę už reabilitacijos paslaugų užtikrinimą pacientams COVID-19 pandemijos laikotarpiu;
  • Konsultacinės poliklinikos vyresniąją slaugytoją Auksę Galeckienę už puikų Konsultacinės poliklinikos darbo koordinavimą bei dėmesį pacientams;
  • Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoją Liną Jankuvienę už Kraujo tarnybos darbo užtikrinimą, kad pacientai laiku gautų kraujo komponentus;
  • Anesteziologijos reanimacijos skyriaus slaugytojo padėjėją Veroniką Levinskienę už kruopštų ir rūpestingą darbą operacinės padalinyje.

 

Džiaugiamės mūsų šauniais darbuotojais, jų atsidavimu, motyvacija bei dėkojame rajono savivaldybei už nuolatinį dėmesį sveikatos priežiūros sričiai.

 

Jonavos ligoninės administracija

Ligoninės Stebėtojų tarybos pirmininkė J. Gumaniukienė bei tarybos nariai, aktyviai dalyvaudami Įstaigos priežiūros veikloje, susipažino su Įstaigos metinės finansinės atskaitomybės dokumentais ir pateikė pastabas dėl Įstaigos finansinės būklės. Vadovaujantis LR Finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės rengimo reikalavimais bei Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-0100, VšĮ Jonavos ligoninės administracija pristatė parengtą finansinių bei veiklos ataskaitos rinkinį už 2021 metus bei paaiškinimus dėl veiklos rezultatų. Tenka konstatuoti, kad 2021 metais Įstaigos veikloje fiksuojamas nuostolis (grynasis perviršis ar deficitas buvo – 356130,28) kurį didžiausia apimtimi sąlygojo COVID-19 pandemija bei įvestas karantinas. Šios pagrindinės priežastys įtakojo, jog Įstaiga negalėjo funkcionuoti pilnu pajėgumu. Didžiausią nuostolį sudarė medikamentų bei medicinos priemonių išlaidos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui. Įstaigai pavyko neviršyti darbuotojų darbo užmokesčio skirtų lėšų normatyvo (84 proc. be mokesčių Sodrai pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. 1TS-39), tačiau teko konstatuoti, kad medikamentų, laboratorinių tyrimų išlaidos padidėjo ženkliai. Šios ir augančios infrastruktūrinės išlaidos ligoninės finansinėje perspektyvoje išlieka kaip grėsmės Įstaigos finansiniam stabilumui, ypač dėl augančių šildymo, elektros, paslaugų, medikamentų kainų.

Ligoninės administracija informavo jog vykdant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos kolektyvines nuostatas 2021 m. lapkričio 15 d. Nr. S-234, nuo balandžio mėnesio, kylant minimaliam mėnesiniam darbo užmokesčiui bus atliekami darbuotojų darbo užmokesčio pokyčiai. Darbo užmokesčio pakėlimo lėšos yra numatytos Kauno teritorinių ligonių kasų sutartyje su VšĮ Jonavos ligonine.

Stebėtojų tarybos pirmininkė akcentavo jog finansinės drausmės laikymasis ir išlaidų suvaldymas yra pagrindinis VšĮ Jonavos ligoninės administracijos tikslas. Kiekvienas finansinis sprendimas turi būti pasvertas, Įstaiga turi rasti svertus finansiniam stabilumui pasiekti. J. Gumaniukienė rekomendavo parengti finansinio stabilizavimo priemonių planą, pateikė kritines pastabas dėl parengtos „Darbo apmokėjimo tvarkos“. Stebėtojų taryba pabrėžė vykdomos SAM reformos bei pertvarkos grėsmes, todėl kalbant apie Įstaigos veiklos galimybes ir paslaugų spektrą bus reikalaujama VšĮ Jonavos ligoninės administracijos sprendimų ilgalaikiškumo ir tvarumo.

Finansinės atskaitomybės dokumentams – pritarta.

Jonavos rajono savivaldybės mero M. Sinkevičiaus susitikimas su LR Seimo sveikatos komiteto pirmininku A. Matulu ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais. 

Jonavos rajono savivaldybės meras M. Sinkevičius su savo komanda, vykdydamas savo pažadą aktyviai dalyvauti sveikatos apsaugos reformoje, siekant išsaugoti Jonavos rajono gyventojams prieinamas dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei stacionarines chirurgijos, traumatologijos, akušerijos, vaikų ligų sveikatos priežiūros paslaugas, susitiko su Seimo sveikatos komiteto pirmininku A. Matulu ir SAM atstovais. Susitikimuose ir diskusijose buvo pristatyta sveikatos apsaugos tinklo viziją Jonavoje bei galimybes dalyvauti SAM kuruojamuose investiciniuose projektuose. Meras M. Sinkevičius išlaiko tvirtą poziciją vykdomos sveikatos apsaugos reformos atžilgiu bei pateikė kritines pastabas dėl savivaldybių ligoninių likimų, akcentuodamas paslaugų prieinamumą gyventojams. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad meras labai tiksliai supranta gyventojų poreikius bei palaiko VšĮ Jonavos ligoninės darbuotojus. Ligoninės kolektyvas gavo džugią žinią, kad meras ir savivaldybės administracija išlaiko VšĮ Jonavos ligoninę finansavimo prioritetu artimiausiam laikotarpiui bei numato tolimesnį finansavimą įstaigai, siekiant užtikrinti ir išlaikyti sveikatos priežiūros paslaugų spektrą rajono gyventojams.

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

 

 

Atsiliepdami į Jonavos rajono savivaldybės Mero M. Sinkevičiaus bei vicemerės B. Gailienės kvietimą teikti pagalbą kenčiantiems nuo karo Ukrainos gyventojams bei Ukrainos ligoninėms, VšĮ Jonavos ligoninės kolektyvas surinko medikamentų, medicininių priemonių, tvarsliavos, infuzinių tirpalų atsargas ir perdavė Jonavos rajono savivaldybės atstovams, kurios bus išsiųstos į kenčiančius nuo karo regionus.

Taip pat, džiaugiamės, kad Ligoninės gydytojas ortopedas – traumatologas K. Z. išvyko į humanitarinę misiją Ukrainoje tiesiogiai padėti nuo karo nukentėjusiems.

  

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems