VšĮ Jonavos ligoninė

„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir Europos socialinio fondo lėšomis

 

Veiksmų programa: Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
Projektą įgyvendinanti institucija: Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Projekto partneriai

  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
  • Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė
  • Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė
  • Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
  • Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė
  • Viešoji įstaiga Prienų ligoninė
  • Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė
  • Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

Projektui skirtas finansavimas: 13.551.990 Eur
Projektas finansuojamas: Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir Europos socialinio fondo lėšomis
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. kovo mėn. - 2021 m. gruodžio mėn.
Projekto statusas: Įgyvendinamas

Projekto aprašymas
Prasidėjus COVID-19 pandemijai Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigos susidūrė su pagrindine problema - neparengta ir nepakankamai aprūpinta infrastruktūra, reikalinga COVID-19 liga sergančių ar įtariamų sergant pacientų diagnostikai ir gydymui. Todėl siekiant užtikrinti tinkamą COVID-19 infekcijos sukeltos ligos diagnostiką ir gydymą, efektyvią šios ligos prevenciją, valdymą ir kontrolę projekto metu planuojama atnaujinti projekto vykdytojo - Kauno klinikų ir projekto partnerių - Kauno regiono įstaigų (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės, VšĮ Kėdainių ligoninės, VšĮ Marijampolės ligoninės, VšĮ Jurbarko ligoninės, VšĮ Jonavos ligoninės, VšĮ Prienų ligoninės, VšĮ Vilkaviškio ligoninės, VšĮ Šakių ligoninės) infrastruktūrą, įsigyjant medicininę įrangą, prietaisus ir vienkartines priemones, kurios yra būtinos kokybiškam ir savalaikiam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Įvertinus PSO prognozes, kad su šia liga sergančiais pacientais teks susidurti ilgą laiką ir po karantino ribojimų mažinimo teikiant visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, būtina atskirti didelės rizikos pacientų srautus nuo mažesnės rizikos pacientų srautų Projekto vykdytojo įstaigoje Kauno klinikose ir partnerių įstaigose, kuriose teikiama pagalba susijusi su COVID-19 planuojama įsigyti 1 diagnostikai ir gydymui skirtą medicininę įrangą, siekiant saugiai ir laiku suteikti būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2 vienkartines priemones, kurios yra naudojamos sunkių pacientų gydymui (deguonies balionai, deguonies drėkintuvai, deguonies drėkintuvų jungtys ir pan. 3 vienkartines asmens apsaugos priemones, kas leistų užtikrinti COVID-19 plitimo grėsmės mažinimą ir darbuotojų apsaugą teikiant paslaugas.

 

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems