VšĮ Jonavos ligoninė

KAUNO REGIONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ INFORMACINĖS SISTEMOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ VARTOTOJŲ PAVYZDINIO KLAUSIMYNO FORMA

 

Elektroninė paslauga – Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos naudotojai gali:

• vykdyti pacientų priėmimą stacionariniam ir ambulatoriniam gydymui;

• aprašyti paciento būklę ir peržiūrėti elektronines medicinines istorijas,

• skirti gydymą;

• atlikti laboratorinius ir instrumentinius tyrimus;

• administruoti įstaigos resursus;

• rengti ataskaitas ir analizuoti duomenis;

• administruoti naudotojus, registrus, katalogus, klasifikatorius ir terminų žodynus.

1. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama pakankamai aiškiai ir lengvai suprantamai *
(Paaiškinimas: ar elektroninė paslauga pateikiama taip, kad lengvai ir intuityviai suprantama, kokie naudotojo veiksmai reikalingi, norint užsakyti ir gauti paslaugą?)
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
 Nesutinku arba Visiškai nesutinku (Paaškinkite, kodėl:) :  
2. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra pakankamai aiškus ir patogus *
Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos funkcijų išdėstymas yra aiškus, meniu parinkčių skaičius patogus, nuorodų pavadinimai suprantami?
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
 Nesutinku arba Visiškai nesutinku (Paaškinkite, kodėl:) :  
3. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiamos pakankamai aiškios naudojimosi elektronine paslauga instrukcijos *
Paaiškinimas: Ar aiškiai, patogiai ir išsamiai pateikiami paaiškinimai, kaip naudotis elektronine paslauga?
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
 Nesutinku arba Visiškai nesutinku (Paaškinkite, kodėl:) :  
4. Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susisiekti su elektroninę paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais *
Paaiškinimas: Ar pateikiami pakankami ir patogūs bendravimo su už elektroninės paslaugos teikimą atsakingais darbuotojais būdai (telefonai; el. pašto adresai; tiesioginio bendravimo internetu galimybė ar kt.)?
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
 Nesutinku arba Visiškai nesutinku (Paaškinkite, kodėl:) :  
5. Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetentingai *
Paaiškinimas: Ar į nurodytais būdais pateiktas užklausas yra atsakoma per priimtiną (jei yra – per nurodytą) laikotarpį ir tinkamai paaiškinant iškilusios problemos sprendimą?
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
 Nesutinku arba Visiškai nesutinku (Paaškinkite, kodėl:) :  
6. Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimas Jums atrodo saugus *
Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos užsakymo ir gavimo procesas Jums atrodo saugus, t.y. iš naudotojo nereikalaujama perteklinių asmens duomenų, aiškiai pateikiamos nuostatos, susijusios su atitikimu reikalavimams darbui su asmens duomenimis, naudojamos saugios vartotojų tapatybės nustatymo priemonės?
Visiškai sutinku
Sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
 Nesutinku arba Visiškai nesutinku (Paaškinkite, kodėl:) :  
7. Jūsų amžius *
20-29 metų
30-39 metų
40-49 metų
50-59 metų
60-74 metų
75 metai ir vyresni
8. Jūsų lytis *
Moteris
Vyras
9. Jūsų išsimokslinimas *
Pradinis
Pagrindinis
Vidurinis
Aukštesnysis
Aukštasis
10. Jūsų pareigos *
Vadovas(-ė)
Padalinio vadovas(-ė)
Administracijos darbuotojas(-a)
Gydytojas(-a)
Slaugytojas(-a)
IT specialistas(-ė)
Kitas personalas

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems