VšĮ Jonavos ligoninė

Dėl pacientų registravimo VšĮ Jonavos ligoninė Konsultacinės poliklinikos registratūroje pakeitimų 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. V-1842 „Dėl pacientų registracijos asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti gerinimo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, siekdamas pagerinti pacientų registravimą konsultacinėms paslaugoms gauti sveikatos priežiūros įstaigose, pavedė įstaigoms atlikti sekančius žingsnius: 1) persvarstyti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius pacientų registracijos tvarką ASPĮ ir pagal poreiki juos pakeisti užtikrinant pacientų skambučių srautų valdymą; 2) įdiegti technines priemones, kurios padidintų pacientų galimybes prisiskambinti į ASPĮ registratūrą ir (ar) užtikrinti grįžtamąjį ryšį (perskambinimą į neatsilieptus skambučius); 3) informaciją apie registratūros darbo organizavimo pokyčius paviešinti įvairiomis komunikavimo priemonėmis (ASPĮ interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, vietos spaudoje ir pan.). Vykdydami ministro sprendimą ir siekdami pagerinti Jonavos rajono gyventojams paslaugų kokybę, kad būtų užtikrinamas pacientų registracijos skambučių atsekamumas ir būtų galima pacientams perskambinti, nepavykus užsiregistruoti telefonu Konsultacinės poliklinikos registratūroje.

I n f o r m u o j a m e:

Pacientai registruojami gydytojų specialistų konsultacijoms VšĮ Jonavos ligoninės Konsultacinės poliklinikos registratūroje sekančiais telefonais:

Mobiliais: +37065849589 ir +37065848366,

Stacionariais: +37034969080; +37034969081.

Labai rekomenduojame pacientams registruotis mobiliaisiais telefonais (+37065849589; +37065848366), kadangi jų pagalba bus užtikrinamas pacientų atsekamumas ir VšĮ Jonavos ligoninės Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojai turės galimybę perskambinti skambinusiam pacientui.

Vykdydami sveikatos apsaugos ministro nurodymą, numatome nuo 2021 m sausio mėn. 1 d. nutraukti pacientų registraciją stacionariais telefonų numeriais ir pereiti į pacientų registravimą tik mobiliais telefonų numeriais.

Būkite sveiki!

Pagarbiai,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems