VšĮ Jonavos ligoninė

Gerbiami Jonavos ligoninės pacientai,

Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 07 d. atnaujinta VšĮ Jonavos ligoninės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (planinių stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros bei dienos chirurgijos ir dienos stacionaro paslaugų) teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai Valstybės lygio ekstremaliai situacijai teikimo tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų Nr. V-1553 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei tolimesniais pakeitimais.

Prašome susipažinti su pateikta informacija čia.

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems