VšĮ Jonavos ligoninė

Gerb. gimdyvės, 

Informuojame, kad jeigu Jums yra nustatytas ar įtariamas COVID-19 (KORONAVIRUSO) atvejis (nustatė šeimos nariui (-iams), kontaktavote su giminaičiu, bendradarbiu ar kitu pažįstamu asmeniu, kuriam galėjo būti ar yra nustatytas COVID-19), kviesdamos greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) ekipažą telefonu, privalote apie tai informuoti operatorių bei atvykstantį personalą ir Jūs būsite transportuojamos į įstaigas, kuriose priimami pacientai su COVID-19 (KORONAVIRUSO) infekcija.

Esant skubiosios pagalbos atvejui, gydytojas ir akušeris, dėvėdami asmenines apsaugos priemones (toliau - AAP) apžiūrės Jus ir įvertinę Jūsų būklę priims sprendimą dėl transportavimo. Jei Jums įtariama COVID-19 infekcija ir esate netransportabili, pagalba bus suteikiama ekstrinėje įstaigos gimdykloje. Po gimdymo, naujagimis ir Jūs būsite transportuojami į Kauno klinikinę ligoninę. Jei esate transportabili, apžiūrėjus gydytojui, Jūs būsite pervežama į Kauno klinikinę ligoninę. Klinikinių situacijų atveju, kuomet bus reikalingas akušerinio personalo dalyvavimas - Jus su GMP palydės mūsų įstaigos akušeris dėvintis AAP.

 

                                                                                                                                   Nuoširdžiai dėkojame,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems