VšĮ Jonavos ligoninė

  • Konsultacinės poliklinikos personalo darbo grafikas nesikeičia. Visi darbuotojai ar budintis gydytojas turi būti savo darbo vietose numatytu laiku.
  • Pacientai, kurie turi atvykti pakartotinai konsultacijai (kuriems buvo paskirti instrumentiniai ar laboratoriniai tyrimai, paskirta atvykti pakartotinai po paskirto gydymo ar operacijos) bus konsultuojami telefonu. Konsultacijas telefonu atliks gydytojai ir slaugytojai darbo ambulatoriniuose padaliniuose metu.
  • Iš anksto pirmam vizitui užsiregistravę pacientai turės kreiptis į savo šeimos ar kitą, siuntimą išrašiusį gydytoją, ir pakartotinai aptarti neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinumą.
  • Esant neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinybei, siunčiantys gydytojai tai telefonu galėtų aptarti su Jonavos ligoninėje budinčiais gydytojais. Gydytojų specialistų kontaktiniai tel. nr.
      Vedėja (8349) 69108 (skambinti iki 11:00)
      Vyr.slaugytoja (8349) 69094 (skambinti iki 15:00)
      Med. registratūra (8349) 69080, (8349) 69081 (skambinti iki 18:00)
      Traumatologinis kab. (8349) 69132
  • Gydytojas, įvertinęs, kad reikalinga neatidėliotina ambulatorinė paslauga, informuoja pacientą, kad jam bus paskirtas konsultacijos laikas, užrašo kontaktinius paciento duomenis ir perduoda juos Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojams.
  • Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojai užregistruoja ir turimais kontaktiniais duomenimis informuoja pacientą apie neatidėliotinos ambulatorinės paslaugos laiką.
  • Esant galimybei ambulatorinių paslaugų teikimas organizuojamas nuotoliniu būdu, tai fiksuojant medicininėje dokumentacijoje: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, pakartotinos konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.
  • Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka nesikeičia. Būtinoji pagalba teikiama Priėmimo - skubiosios pagalbos, Vaikų ligų skyriuose. Gydytojai otorinolaringologai ir oftalmologai būtinąją pagalbą teikia Konsultacinės poliklinikos kabinetuose.

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems