VšĮ Jonavos ligoninė

VšĮ Jonavos ligoninė 2021 metais, vykdydama Jonavos rajono savivaldybės Mero M. Sinkevičiaus bei administracijos rekomendacijas dėl „žaliųjų“ energetinių sprendimų įgyvendinimo Ligoninės pastatuose, pritarus Ligoninės Stebėtojų tarybai, parengė „VšĮ Jonavos ligoninės saulės modulių parko“ projektą, kuris 2022 m. liepos 15 d. sudalyvavo  Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietime „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ ir buvo įtrauktas į finansuojamų projektų sąrašą. Šiuo metu gautas patvirtinimas dėl projekto vykdymo ir vyksta paraiškos administracinis vertinimas.

Projekto metu bus sprendžiama „žaliosios“ energetikos panaudojimo galimybės visuomeniniams poreikiams išgaunant saulės energiją, taip užtikrinant dalį VšĮ Jonavos ligoninės elektros poreikį, gydant Jonavos rajono ir Respublikos gyventojus. Šiuo metu esamas elektros energijos naudojimo lygmuo– apie 700000 kwh per metus, planuojama pasigaminti ligoninės reikmėms – 50 proc. suvartojamo kieko. Įgyvendinant projektą, ant 2 Ligoninės pastatų įsirengti 320 kwp saulės modulių elektros gaminimo parką. Projekto trukmė – 18 mėnesių. Planuojama, jog saulės elektrinė funkcionuos 20 metų, per tą laiką bus sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas 985 tonomis.

Jonavos rajono savivaldybės taryba pritardama VšĮ Jonavos ligoninės iniciatyvai, 2021 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1TS-152 „Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir prisidėjimo prie projekto finansavimo“, numatė rajono biudžete lėšas „žaliųjų“ sprendimų įgyvendinimui Įstaigoje kaip dalininko įnašą.

Priimtų sprendimų pasėkoje, VšĮ Jonavos ligoninė prisidės prie vykdomų „žaliųjų“ projektų Jonavos savivaldybėje, įgyvendindama Savivaldos strateginius planus.

Dėkojame Jonavos rajono savivaldybės Merui ir Savivaldybės Tarybai.

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems