VšĮ Jonavos ligoninė

Jonavos rajono savivaldybės mero M. Sinkevičiaus susitikimas su LR Seimo sveikatos komiteto pirmininku A. Matulu ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais. 

Jonavos rajono savivaldybės meras M. Sinkevičius su savo komanda, vykdydamas savo pažadą aktyviai dalyvauti sveikatos apsaugos reformoje, siekant išsaugoti Jonavos rajono gyventojams prieinamas dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei stacionarines chirurgijos, traumatologijos, akušerijos, vaikų ligų sveikatos priežiūros paslaugas, susitiko su Seimo sveikatos komiteto pirmininku A. Matulu ir SAM atstovais. Susitikimuose ir diskusijose buvo pristatyta sveikatos apsaugos tinklo viziją Jonavoje bei galimybes dalyvauti SAM kuruojamuose investiciniuose projektuose. Meras M. Sinkevičius išlaiko tvirtą poziciją vykdomos sveikatos apsaugos reformos atžilgiu bei pateikė kritines pastabas dėl savivaldybių ligoninių likimų, akcentuodamas paslaugų prieinamumą gyventojams. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad meras labai tiksliai supranta gyventojų poreikius bei palaiko VšĮ Jonavos ligoninės darbuotojus. Ligoninės kolektyvas gavo džugią žinią, kad meras ir savivaldybės administracija išlaiko VšĮ Jonavos ligoninę finansavimo prioritetu artimiausiam laikotarpiui bei numato tolimesnį finansavimą įstaigai, siekiant užtikrinti ir išlaikyti sveikatos priežiūros paslaugų spektrą rajono gyventojams.

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

 

 

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems