VšĮ Jonavos ligoninė

Atsiliepdami į Jonavos rajono savivaldybės Mero M. Sinkevičiaus bei vicemerės B. Gailienės kvietimą teikti pagalbą kenčiantiems nuo karo Ukrainos gyventojams bei Ukrainos ligoninėms, VšĮ Jonavos ligoninės kolektyvas surinko medikamentų, medicininių priemonių, tvarsliavos, infuzinių tirpalų atsargas ir perdavė Jonavos rajono savivaldybės atstovams, kurios bus išsiųstos į kenčiančius nuo karo regionus.

Taip pat, džiaugiamės, kad Ligoninės gydytojas ortopedas – traumatologas K. Z. išvyko į humanitarinę misiją Ukrainoje tiesiogiai padėti nuo karo nukentėjusiems.

  

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems