VšĮ Jonavos ligoninė

Informuojame, kad nuo š.m. birželio 1 dienos atjungiami šie Konsultacinės poliklinikos telefonų numeriai: 8-349-69080, 8-349-69081.

Registruotis pas specialistus galite šiais telefono numeriais: 8-658-48366, 8-658-49589

Konsultacinės poliklinikos darbo laikas 07:15 - 19:00 (pirmadienis - penktadienis).

Švenčių ir nedarbo dienomis į registratūrą neskambinti. 

Užsiregistravus konsultacijai, atvykti 10 min. anksčiau. Jei negalite atvykti - prašome informuoti apie tai paskambinę į registratūrą.

Administracija

 

Po MEDo.lt stogu susibūrę kvalifikuoti psichologai bei psichoterapeutai ir toliau yra pasiruošę teikti nemokamas konfidencialias nuotolines konsultacijas sveikatos priežiūros specialistams, jų artimiesiems ir vaikams bei vaistininkams. Pamažu slūgstant antrajai Covid-19 pandemijos bangai nepamirškime pasirūpinti savimi bei savo kolegomis - tik taip galėsime būti geriausiais specialistais savo pacientams! Registracija konsultacijoms: http://bit.ly/36kw5eO

Dėl išankstinės pacientų registracijos

Pacientai išankstiniam vizitui pas gydytoją gali registruotis internetu per esveikata.lt portalo IPR IS sistemą (https://www.esveikata.lt/ipr). Išankstinė registracija per sistemą sergu.lt nutraukiama.

Dėl pacientų registravimo VšĮ Jonavos ligoninė Konsultacinės poliklinikos registratūroje pakeitimų 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. V-1842 „Dėl pacientų registracijos asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti gerinimo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, siekdamas pagerinti pacientų registravimą konsultacinėms paslaugoms gauti sveikatos priežiūros įstaigose, pavedė įstaigoms atlikti sekančius žingsnius: 1) persvarstyti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius pacientų registracijos tvarką ASPĮ ir pagal poreiki juos pakeisti užtikrinant pacientų skambučių srautų valdymą; 2) įdiegti technines priemones, kurios padidintų pacientų galimybes prisiskambinti į ASPĮ registratūrą ir (ar) užtikrinti grįžtamąjį ryšį (perskambinimą į neatsilieptus skambučius); 3) informaciją apie registratūros darbo organizavimo pokyčius paviešinti įvairiomis komunikavimo priemonėmis (ASPĮ interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, vietos spaudoje ir pan.). Vykdydami ministro sprendimą ir siekdami pagerinti Jonavos rajono gyventojams paslaugų kokybę, kad būtų užtikrinamas pacientų registracijos skambučių atsekamumas ir būtų galima pacientams perskambinti, nepavykus užsiregistruoti telefonu Konsultacinės poliklinikos registratūroje.

I n f o r m u o j a m e:

Pacientai registruojami gydytojų specialistų konsultacijoms VšĮ Jonavos ligoninės Konsultacinės poliklinikos registratūroje sekančiais telefonais:

Mobiliais: +37065849589 ir +37065848366,

Stacionariais: +37034969080; +37034969081.

Labai rekomenduojame pacientams registruotis mobiliaisiais telefonais (+37065849589; +37065848366), kadangi jų pagalba bus užtikrinamas pacientų atsekamumas ir VšĮ Jonavos ligoninės Konsultacinės poliklinikos registratūros darbuotojai turės galimybę perskambinti skambinusiam pacientui.

Vykdydami sveikatos apsaugos ministro nurodymą, numatome nuo 2021 m sausio mėn. 1 d. nutraukti pacientų registraciją stacionariais telefonų numeriais ir pereiti į pacientų registravimą tik mobiliais telefonų numeriais.

Būkite sveiki!

Pagarbiai,

VšĮ Jonavos ligoninės administracija

Gerbiami Jonavos ligoninės pacientai,

Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 07 d. atnaujinta VšĮ Jonavos ligoninės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (planinių stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros bei dienos chirurgijos ir dienos stacionaro paslaugų) teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai Valstybės lygio ekstremaliai situacijai teikimo tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų Nr. V-1553 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei tolimesniais pakeitimais.

Prašome susipažinti su pateikta informacija čia.

Informacija apie vaikų ligų skyriaus vaikų priėmimo kambario darbą skyriaus remonto metu

Džiugiai pranešame, kad nuo 2020-06-23 pradedamas VšĮ Jonavos ligoninės vaikų ligų skyriaus remonto paskutinis etapas.

Informuojame, kad įėjimas į vaikų ligų skyriaus vaikų priėmimo kambarį bus vykdomas per kairėje vidinio kiemelio pusėje esančias duris, pasinaudojant prie jų esančiu skambučiu.

 

Esant sunkiai paciento būklei (dėl apsinuodijimo, traumos, įtariamos neuroinfekcijos, kai dėl judėjimo sutrikimo naudojami neštuvai) kviečiame vykti į suaugusiųjų Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių, kur bus iškviestas vaikų ligų gydytojas ar kitas specialistas.

Darbo dienomis laukiame Jūsų su šeimos gydytojų siuntimais.

Prieš atvykdami, pasiskambinkite skyriaus telefonais: (8 349) 69 126, (8 349) 69 128, (8 349) 69 097. Kilus klausimams, skambinkite nurodytais telefonais.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir tikimės supratingumo bei bendradarbiavimo.

Būkite sveiki!     

Vaikų ligų skyriaus vedėja J. Gasienė

Išankstinė pacientų registracija internetu

Duomenų saugos politika

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa

Konfidenciali psichologinė pagalba

medikams ir jų artimiesiems