Všį Jonavos ligoninė

Priėmimo skubiosios pagalbos sk. (8349) 69111

Teikiama skubi būtinoji pagalba, skubos  ir  planine  tvarka hospitalizuodami ligoniai,  teikiamos įvairios mokamos ambulatorinės paslaugos–surašomi girtumo aktai, atliekamos detoksikacijos ir kt.

Informacija tel. 8 349 69111

Išankstinė pacientų registracija internetu

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa