Adresas: Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava
Administracija tel./faks. 8 (349) 69101
El.paštas info@jonavosligonine.lt
Konsultacijų pol. registratūra tel. 8 (349) 69080, 8 (349) 69081
Priėmimo skyrius tel. 8 (349) 69111
 

VšĮ Jonavos ligoninė

2016 m. III ketvirtis

Eil.Nr. Rodiklis darbo užmokesčio fondas, Eur fizinių asmenų skaičius užimtų etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Vieno dar.etato vidutinis darbo užmokestis
             
1 2 3 4 5 6 7
Iš viso:   283874 423 398,15 671,10 712,98
1 Gydytojai 106774 114 81,44 936,61 1311,08
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 12514 20 19,87 625,70 629,79
3 Slaugytojai 108230 175 185,84 618,46 582,38
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 6054 6 6,5 1009,00 931,38
5 Kitas personalas 50302 108 104,5 465,76 481,36

 

2016 m. II ketvirtis

             
Eil.Nr. Rodiklis darbo užmokesčio fondas, Eur fizinių asmenų skaičius užimtų etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Vieno dar.etato vidutinis darbo užmokestis
1 2 3 4 5 6 7
Iš viso:   271360 436 398,15 622,39 681,55
1 Gydytojai 103677 117 81,44 886,13 1273,05
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 11125 20 19,87 556,25 559,89
3 Slaugytojai 101547 180 185,84 564,15 546,42
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 6014 7 6,5 859,14 925,23
5 Kitas personalas 48997 112 104,5 437,47 468,87

2016 m. I ketvirtis

             
Eil Nr, Rodiklis darbo užmokesčio fondas, Eur fizinių asmenų skaičius užimtų etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Vieno etato vidutinis DU
 
1 2 3 4 5 6 7
Iš viso:   259709 439 398,15 591,59 652,29
1 Gydytojai 99541 118 81,44 843,57 1222,26
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 10845 20 19,87 542,25 545,80
3 Slaugytojai 96547 180 185,84 536,37 519,52
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 5902 7 6,5 843,14 908,00
5 Kitas personalas 46874 114 104,5 411,18 448,56

2015 m. IV ketvirtis

             
Eil.Nr. Rodiklis darbo užmokesčio fondas, Eur fizinių asmenų skaičius užimtų etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Vidutinis vieno etato  DU
             
1 2 3 4 5 6 7
Iš viso:   264331 434 398,15 609,06 663,90
1 Gydytojai 99125 116 81,44 854,53 1217,15
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 11987 20 19,87 599,35 603,27
3 Slaugytojai 99875 178 185,84 561,10 537,42
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 5757 7 6,5 822,43 885,69
5 Kitas personalas 47587 113 104,5 421,12 455,38

2015 metų II ketvirtis 

Eil. Nr. Rodiklis Ataskaitinio laikotarpio
darbo užmokesčio fondas, Eur fizinių asmenų skaičius užimtų etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur
vieno darbuotojo (fizinio asmens)
(3/4)
vieno etato
 (3/5)
1 2 3 4 5 6 7
Iš viso: 256357 433 398,15 592,05 643,87
1 Gydytojai 96238 116 81,44 829,64 1181,70
2 Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 11410 20 19,87 570,50 574,23
3 Slaugytojai 98836 179 185,84 552,16 531,83
4 Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 5614 7 6,5 802,00 863,69
5 Kitas personalas 44259 111 104,5 398,73 423,53

Išankstinė pacientų registracija internetu

Darbo pasiūlymai

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų atsiliepimų siuntimo forma

Kauno regiono ASPĮ IS elektroninių paslaugų vartotojų pavyzdinio klausimyno forma

VšĮ Jonavos ligoninės antikorupcinė anketa

Paslaugų vertinimo anketa